Địa lý 9 – Kết quả của sự thay đổi từ du canh du cư sang định canh định cư

Đáp án hay cho câu hỏi địa lý lớp 9: Sự thay đổi lối sống của đồng bào ở vùng núi cao, từ “ du canh du cư” chuyển sang “ định canh, định cư” đã đem lại những kết quả lớn nào?

Du canh du cư là gì? là hiện tượng người dân thường xuyên thay đổi nơi ở và nơi canh tác, cuộc sống nay đây mai đó, chủ yếu là người đồng dân tộc thiểu số ở trên lãnh thổ Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Định canh định cư là gì? Định canh: canh tác làm ruộng rẫy ở 1 nơi nhất định trong thời gian dài. Định cư: sống ở 1 nơi nhất định trong thời gian dài

  • Hạn chế việc chặt phá rừng đốt nương, làm rẫy.
  • Bảo vệ tài nguyên rừng, hạn chế xói mòn đất, lũ lụt…
  • Ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc ít người thông qua chương trình định canh , định cư từ đó thực hiện thành công công cuộc xoá đói giảm nghèo.
  • Góp phần phát triển nông nghiệp miền núi, nhiều sản phẩm của nông nghiệp miền núi đã trở thành sản phẩm hàng hoá được tiêu thụ ở nhiều vùng miền xuôi.
  • Tạo điều kiện để đẩy nhanh quá trình phát triển KT-XH miền nuí.
READ:  Trên thế giới có bao nhiêu dân tộc?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]