Địa lý 9 – Em thuộc dân tộc nào, đứng thứ mấy và các nét văn hóa của dân tộc của em?

Phân trả lời hay cho câu hỏi về địa lý lớp 9: Dựa vào bảng thống kê hãy cho biết: Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hoá tiêu biểu của dân tộc em?

 • Em thuộc dân tộc Kinh
 • Một số nét văn hoá tiêu biểu của dân tộc Kinh:
 • Là dân tộc có nền văn minh lâu đời nối tiếp 3 nền văn hoá lớn: văn hoá Đông Sơn, văn hoá Đại Việt và văn hoá Việt Nam.
 • Nổi tiếng với nghề trồng lúa nước, kết hợp với các nghề tiểu thủ công truyền thống, nghề sông nước, khai thác các nguồn lợi thuỷ sản.
 • Có tổ chức xã hội và quần cư chặt chẽ:
  • Làng xã cổ truyền tiêu biểu cho thiết chế làng xã Việt Nam (vừa là điểm quần cư, vừa là hình thức tổ chức xã hội nông nghiệp).
  • Ngày nay làng xã đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ được những nét đặc thù của làng xã Việt Nam.
 • Gia đình phụ hệ là nền tảng.
 • Có chữ viết riêng (chữ nôm, chữ quốc ngữ)
READ:  Địa lý 9 - Kết quả của sự thay đổi từ du canh du cư sang định canh định cư

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]