Kể tên sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người

Trình bày nội dung câu hỏi: Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết? dành cho các bạn học sinh lớp 9 môn địa lý, mời các bạn tham khảo.

Sản phẩm thủ công tiêu biểu

Dân tộc

1. Se lanh dệt vải

2. Gốm Bàu Trúc

3. Gốm Nam Quy.

4. Kim hoàn

5. Rượu San Lùng

6. Dệt vải và thêu thổ cẩm

7. Rèn

8. Nghề mộc xây dựng nhà sàn, nhà rông…

9. Săn bắt thuần dưỡng voi

10. Chế tác nhạc cụ dân tộc : Sáo, Khèn

Mông – Tây Bắc.

Chăm – Ninh Thuận.

Khơ -me – An Giang.

Chu-ru.

Mông ( Lào Cai).

Thái ( Sơn La, Điện Biên, Hoà Bình).

Mông ( Tây Bắc, Đong Bắc )

Dao, Tày, Ê-đê, Xơ-đăng…

Buôn-đôn ( Đăk-lăk )

Mông

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]
READ:  Địa lý 9 - Kết quả của sự thay đổi từ du canh du cư sang định canh định cư