Địa lý 9 – Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh?

Phàn đáp án hay cho câu hỏi địa lý lớp 9: Quan sát hình trong sách giáo khoa, nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh?

Dân số nước ta tăng nhanh và tăng liên tục từ 1954 đến 2003. Trong vòng 49 năm, dân số nước ta tăng thêm 57,1 triệu người, trung bình mỗi năm dân số nước ta tăng thêm 1,16 triệu người.

Xảy ra hiện tượng “bùng nổ dân số”.

 • Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của nước ta có sự biến động ( 1954 – 2003).
 • Thay đổi theo từng thời kì. Có thể chia thành hai thời kì:
  • Thời kỳ 1954 – 1970 tỉ lệ tăng dân số tự nhiên có sự biến động lớn, tăng giảm thất thường và ở mức cao, năm 1960 lên tới 3,9%/ năm.
  • Thời kỳ 1970 – 2003 tỉ lệ tăng ds tự nhiên giảm liên tục: 1970-  3,3%; 1976- 3,0%; 1979- 2,5%; 1989- 2,1%; 1999- 1,4%; 2003- 1,3%
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng là do:
  • Quy mô dân số nước ta lớn.
  • Nước ta có dân số trẻ, số người trong độ tuổi sinh đẻ chiếm tỉ lệ cao trong tổng dân số.
  •  Công tác dân số KHH – GĐ có nhiều hạn chế.
  • Tỉ suất sinh của nước ta còn cao.
READ:  Đề cương ôn tập Dân số phát triển

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]