Doanh nghiệp cần phải tuân thủ những nguyên tắc gì trong quá trình sử dụng lao động chưa thành niên?

Doanh nghiệp tư nhân S chuyên sản xuất, chế biến, kinh doanh đồ gỗ. Tại xưởng sản xuất của doanh nghiệp S có sử dụng một số lao động là người chưa thành niên. Vậy xin hỏi doanh nghiệp S cần phải tuân thủ những nguyên tắc gì trong quá trình sử dụng các lao động chưa thành niên này?

Việc sử dụng lao động chưa thành niên của doanh nghiệp S phải tuân thủ theo các nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên được quy định tại Điều 163 Bộ luật lao động 2012, gồm:

– Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

READ:  Xin cho biết quy định của pháp luật về trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất?

– Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

– Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;

– Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.