Giải thích của công chức Tư pháp – Hộ tịch có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Anh C và chị D hiện đang cư trú, sinh sống, làm ăn lâu dài tại Malaysia. Nhân dịp nghỉ hè về nước, họ đến UBND phường X, quận B, nơi anh C trước đây đăng ký thường trú để đăng ký kết hôn, nhưng công chức Tư pháp – Hộ tịch phường X cho rằng họ đang cư trú, sinh sống, làm ăn lâu dài ở nước ngoài nên việc đăng ký kết hôn không thuộc thẩm quyền của UBND phường X mà thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận B. Giải thích của công chức Tư pháp – Hộ tịch phường X có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Việc từ chối đăng ký kết hôn của công chức Tư pháp – Hộ tịch phường X phù hợp với quy định của pháp luật bởi theo Khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2017: “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân

Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài”.

Như vậy, anh C và chị D thuộc trường hợp kết hôn giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau nên sẽ thuộc thẩm quyền đăng ký kết hôn của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Do đó, trong tình huống trên, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường X cần hướng dẫn anh C, chị D thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân quận B.