Giải thích của công chức Tư pháp – Hộ tịch có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Anh C và chị D hiện đang cư trú, sinh sống, làm ăn lâu dài tại Malaysia. Nhân dịp nghỉ hè về nước, họ đến UBND phường X, quận B, nơi anh C trước đây đăng ký thường trú để đăng ký kết hôn, nhưng công chức Tư pháp – Hộ tịch phường X cho rằng họ đang cư trú, sinh sống, làm ăn lâu dài ở nước ngoài nên việc đăng ký kết hôn không thuộc thẩm quyền của UBND phường X mà thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận B. Giải thích của công chức Tư pháp – Hộ tịch phường X có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Việc từ chối đăng ký kết hôn của công chức Tư pháp – Hộ tịch phường X phù hợp với quy định của pháp luật bởi theo Khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2017: “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân

READ:  Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?

Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài”.

Như vậy, anh C và chị D thuộc trường hợp kết hôn giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau nên sẽ thuộc thẩm quyền đăng ký kết hôn của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Do đó, trong tình huống trên, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường X cần hướng dẫn anh C, chị D thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân quận B.

Nội dung liên quan

READ:  Tôi cần đến đâu và thủ tục như thế nào để chứng thực các bản sao từ bản chính?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]