Giải thích vì sao văn hóa góp phần hoàn thiện con người trên ba phương diện chân thiện mĩ

Văn hóa tồn tại và vận động trong không gian dân tộc. Không có văn hóa chung thì các cộng đồng thiếu điểm tựa tinh thần để liên kết thành dân tộc, nhưng không có dân tộc thì không có văn hóa vì thiếu đi cái chủ thể để liên kết những giá trị sáng tạo chung. Thiếu đi không gian tồn tại của văn hóa. Trong phạm vi ảnh hưởng của mỗi con người, văn hóa là những yếu tố đã định hình, ổn định “ neo giữ” những giá trị chung, những giá trị chân – thiện- mĩ.Trên bình diện xã hội, văn hóa là kết quả của sự tương tác giữa các giá trị trong những quan hệ sống, là kết quả của sự tích lũy và kế thừa vừa là kết quả của sự sáng tạo và giao lưu, vừa là truyền thống vừa là cái hiện đại, vừa là cái bảo tồn vừa là cái phát triển. Ai đó đã nói” văn hóa là cái còn lại sau khi tất cả đã quên đi, là cái còn thiếu sau khi đã biết tất cả” đó cũng chính là nét chân thực của văn hóa.

Kết quả hình ảnh cho chân thiện mỹ

Văn hóa là tổng thê những giá trị mà con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn nhằm cải biến tự nhiên, xã hội và bản than, tuy nhiên trong xã hôi hiện nay, sự xung đột giữa kinh tế và văn hóa đang hiện dần ra: Tham nhũng tràn lan, ô nhiễm môi sinh đến mức báo động, phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội, ma túy và mại dâm phát triển vv. ở bình diện vi mô, trong từng lĩnh vực xã hội, cái xấu đang bùng nổ. Chưa bao giờ chúng ta cần nói nhiều và nói đúng về vai trò của văn hóa như hiện nay nhưng cũng chưa bao giờ văn hóa cộng đồng lại bộc lộ những điểm yếu, sa sút như hiện nay. Đạo đức học đường, y tế xuống cấp. Con đánh mẹ, người giữ trẻ đánh đập trẻ, sinh viên tạt axit thầy giáo, cán bộ nhũng nhiễu người dân, người tham quan lễ hội thì cướp hoa, vv. Có điều gì đó bất ổn trong trạng thái đạo đức, lồi sống của xã hội, do đó hiện nay vai trò của văn hóa về việc giáo dục con người hoàn thiện chân thiện mỹ càng lớn hơn bao giờ hết.

READ:  Trình bày loại hình văn hóa Việt Nam lấy ví dụ minh họa

Văn hóa như một cơ thể sống, văn hóa là sản phẩm của con người, văn hóa giáo dục con người hường thượng, hường thiện, hướng mĩ, sống có nhân cách tử tế, văn hóa giúp cho con người biết sự sống đẹp, có thị hiếu thẫm mĩ lành mạnh, có khát vọng chân-thiện-mĩ của con người được cố định hóa trong các sản phẩm văn hóa sẽ thực hiện hóa các giá trị văn hóa, đặt chúng vào vận hành của đời sống, đảm bảo lưu thông , đảm bảo quá trình phát triển văn hóa là nơi chân-thiện-mĩ vận động và phát huy tác dụng. Văn hóa, theo cách hiểu của người trung hoa( biến đổi để đẹp) hay của người phương Tây (cultus: chăm sóc, vun trồng) đều hàm nghĩa tác động.

Văn hóa có tính lan tỏa, do đó nó góp phần làm con người hoàn thiện thông qua cảm nhận về chân thiện mĩ, qua văn hóa, nó cung cấp cho con người chúng ta cái vô hạn của không gian, thời gian so với cái hữu hạn của cuộc sống con người, từ đó ta thấy con người thật là bé nhỏ, so với thế giới xung quanh, nếu không có văn hóa, con người chúng ta không được giáo dục, đạo đức sẽ bị suy đồi, qua văn hóa ta tiềm hiểu, được nhận thức những sự vật, hiện tượng quanh ta từ đó rút ra những kinh nghiệm để sống hướng thiện, sống chân thật và luôn hướng đến cái đẹp, tạo dựng một phong cách sống tốt, làm một người tốt và là một công dân tốt cho xã hội.