Các yếu tố của cấu trúc văn hóa, theo bạn yếu tố nào gắn bó nhiều nhất với đời sống con người? Vì sao?

Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử, là những hoạt động của con người nhằm thỏa mãn đời sống tinh thần. Văn hóa sinh hoạt là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh. Điều này cho thấy tất cả những sáng tạo của con người trên nền của tự nhiên là văn hóa; nơi nào có con người nơi đó có văn hóa.

Kết quả hình ảnh cho văn hóa đời sống con người

Trong cấu trúc văn hóa thì yếu tố văn hóa sinh hoạt gắn bó nhiều nhất với đời sống con người, vì đó là những nét văn hóa về:

-Ăn mặc: đó là những nét riêng của văn hóa như đi đâu mặc gì, vào khung cảnh nào đó cũng là văn hóa, ví dụ vào lớp học thì không thề mặc áo hai dây và quần lững, cũng như khi đi dự đám tanh không thể mặc quần áo lòe loẹt.

-Giao thông đi lại: khi ra đường đi xe dừng ngày đèn đỏ cũng là văn hóa, hoặc chạy xe đúng tốc độ không lấn đường cũng là văn hóa.

Ngoài ra văn hóa còn các yếu tố của đời sống tinh thần như:

-Tín ngưỡng tôn giáo.

-Văn học nghệ thuật.

-Phong tục tập quán.

Tóm lại văn hóa là những việc rất tầm thường như việc ta ăn mặc, đi lại và các phong tục tập quán xã hội, nhưng quan trọng là người có văn hóa chính là người biết ứng xử, vậy thôi.