Hàng cơm gần nhà Ngân có một cô bé làm thuê mới 14 tuổi. Được biết chủ hàng cơm đó không có giao kết hợp đồng đối với người đại diện của cô bé đó? Vậy xin hỏi việc làm của chủ hàng cơm đó có vi phạm pháp luật không? Pháp luật quy định như về nào về vấn đề này?

Khoản 2 Điều 164 Bộ luật lao động năm 2012 quy định, khi sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:

– Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi;

– Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường học của trẻ em;

– Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

Như vậy việc chủ hàng cơm không kí hợp đồng bằng văn bản với người đại diện của cô bé là vi phạm pháp luật