Khoảng thời gian thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc trong tiến trình văn hóa Việt Nam

Nêu khoảng thời gian lịch sử, mốc khởi đầu và kết thúc của thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc trong tiến trình văn hóa Việt Nam và cho biết hai xu hướng chính trong sự phát triển văn hóa Việt nam thời kì này.

Thời gian lịch sử:

– Vào năm 179 TCN, Triệu Đà vua nước Nam Việt, xâm chiếm Âu Lạc.

– Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm được nước Nam Việt, đổi vùng đất Âu Lạc thành Giao Chỉ.

– Thời kì này kéo dài từ năm 179 TCN (tuy vậy, nó chỉ bắt đầu thực sự sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 435 TCN) tới năm 938 chiến thắng Ngô Quyền đã mở ra thời kì độc lập, tự do cho dân tộc.

– Đây là thời kì nghìn năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, tồn tại xu hướng Hán hóa và chống Hán hóa mạnh mẽ.

READ:  Các triều đại thời kì phong kiến tự chủ trong tiến trình văn hóa Việt Nam

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]