Các triều đại thời kì phong kiến tự chủ trong tiến trình văn hóa Việt Nam

Kể tên các triều đại thời kì phong kiến tự chủ trong tiến trình văn hóa Việt Nam.

– Có rất nhiều vương triều phong kiến: Ngô (938), Lý (1010), Trần (1226), Hồ (1400), Hậu Lê (1428), Mạc (1527), Trịnh Nguễn (1570 – 1786), Tây Sơn (1786), Nguyễn (1802), 1858 thực dân Pháp xâm lược.

Kể tên các cuộc chiến chống xâm lược Việt Nam thời phong kiến tự chủ.

Những cuộc chiến chống ngoại xâm: chống Tống (981 – 1077), Nguyên Mông (1258 – 1288), Minh (1406 – 1428), Xiêm (1784), Thanh (1788).

Đây là thời kì lịch sử có nhiều biến động của chiến tranh xâm lược và phong trào nông dân nổi dậy ở khắp nơi.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày khái niệm bản sắc văn hoá dân tộc
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]