Việc đổi tên được quy định như thế nào?

Vợ chồng anh H sinh sống ở thành phố, có con trai tên là T, 10 tuổi. Tên của cháu trùng với tên của ông Trưởng họ, vì thế, việc gọi tên cháu rất bất tiện, gây ảnh hưởng đến tình cảm dòng tộc. Vợ chồng anh H có nhu cầu đổi tên cho con. Việc đổi tên được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó. Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định: Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

READ:  Diện tích và trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo tiêu chuẩn được quy định như thế nào?

Trong trường hợp này vợ chồng anh H có quyền yêu cầu thay đổi tên nếu có sự đồng ý của cháu H. Thủ tục đăng ký thay đổi tên của cháu được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014, cụ thể:

– Người yêu cầu đăng ký thay đổi tên nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi tên là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức Tư pháp – Hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi tên ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

READ:  Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đáp ứng những yêu cầu gì?

– Trường hợp đăng ký thay đổi tên không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]