Lịch sử 7 – BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Ngay trong lòng xã hội phong kiến và chủ nghĩa tư bản đã được hình thành giai cấp tư sản ngày càng lớn mạnh, tuy nhiên họ lại không có địa vị xã hội thích hợp. Do đó giai cấp tư sản đã chống lại Phong kiến trên nhiều lĩnh vực. Phong trào văn hóa Phục hưng là minh chứng cho cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống Phong kiến.

1. Phong trào văn hóa phục Hưng

Nguyên nhân:

-Sự kìm hãm, vi dập của chế độ Phong Kiến đối với các giá trị văn hóa. Sự lớn mạnh của giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị, xh.

– Phong trào văn hóa phục hưng: Là khôi phục những tinh hoa văn hóa cổ Hi Lạp và Rô Ma, đồng thời phát triển nĩ ở tầm cao mới.

READ:  Trước âm mưu xâm lược của nhà Tống, nhà Lý đã chủ động chuẩn bị kháng chiến ra sao?

Nội dung tư tưởng:

– Lên án nghiêm khắc phê phán giáo hoàng Ki tô, đả phá trật tự xã hội phong kiến.

– Đề cao giá trị con người,đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật.

– Mở đường cho sự phát triển của văn hóa nhân loại.

2. Phong trào cải cách tôn giáo:

Nguyên nhân: Sự thống trị về tư tưởng, Giáo lí của chế độ phong kiến là lực cản đối với giai cấp tư sản.

Nội dung:

  • Cải cách của Lu-Thơ: lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo Hoàng, địi bi bỏ những thủ tục, nghi lễ phiền tối.
  • Cải cách của Can-vanh: Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu-thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo tin lành.

Hệ quả: Đạo Ki-tô bị chia thành 2 giáo phái: Cựu giáo là Ki-tô giáo cũ và tân giáo, mâu thuẫn và xung đột lẫn nhau. Bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.

READ:  Trình bày nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?

Kiến thức cần ghi nhớ:

– Nguyên nhân xuất hiện vànội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng.

– Nguyên nhân dẫn tới phong tráo cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào  này đến xã hội phong kiến châu âu bấy giờ.

– Nhận thức được sự phát triểnhợp quy luật của xã hội loài người XHPK lạc hậu lỗi thời sụp đổ và thay vào đó là XHTB.

– Phong trào văn hóa Phục hưng đã đem lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hóa nhân loại.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]