Lịch sử 7 – BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Là một trong những quốc gia ra đời sớm và phát triển nhanh.Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực .Khác với các nườc châu Âu thời phong kiến bắt đầu sớm và kết thúc muộn hơn.

1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở trung quốc:

– Hình thành từ thế kỉ III(TCN) thời nhà Tần và được xác lập vào thời nhà Hán.

– Quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng, có quyền lực trở thành địa chủ.

– Nhiều nông dân mất ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ trở thành tá điền, phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là địa tô. XH phong liến Trung quốc được xác lập.

Những biến đổi về mặt sản xuất đã có tác động gì đến xã hội? Như thế nào đựoc gọi là “địa chủ”, “tá điền”?

Địa chủ: là giai cấp thống trị trong XHPK vốn là những quí tộc cũ và nông dân giàu có,có nhiều ruộng đất

Tá điền: Nông dân bị mất đất.

2. Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán:

a. Nhà Tần: Chia đất nườc thành quận huyện,cử quan lại đến cai trị.thi hnh chế độ cai trị rất h khắc.

b. Nhà Hán: ln thay thì chế độ hà khắc được bi bỏ.

Trình bày những nét chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Tần?

Chia đất nườc thành quận huyện, cử quan lại đến cai trị.

-Ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất.

-Bắt nhân dân lao dịch.

Vạn Lý trường Thành, Cung A Phòng,

Xóa bỏ chế độ hà khắc của pháp luật .

-Giảm tô thuế,lao dịch

-khuyến khích sản xuất phát triển kinh tế.

-Tiến hành chiến tranh xâm lược.

Cử người cai quản các địa phương.

-Mở nhiều khoa thi tuyển chọn nhân tài

-Giảm thuế chia ruộng cho nông dân.

-Tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ

-Làm cho nền kinh tế phát triển.

Ban hành nhiều chính sách đúng đắn.

3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời nhà Đường:

– Tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố hoàn thiện hơn;Cử người thn tín đi cai quản các địa phương.

READ:  Lịch sử 7 - Bài 23: KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỶ XVI – XVIII

– Mở nhiều khoa thi tuyển chọn nhân tài

– Giảm thuế chia ruộng cho nông dân.

– Tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ

Sự thịnh vượng của Trung Quốc bộc lộ ở những điểm nào?

Đất nước ổn định KT phát triển,mở rộng bờ cỏi

4. Trung Quốc Thời Tống – Nguyên

a. Thời Tống

– Miễn giảm thuế, sưu đich

– Mở mang thuỷ lợi.

– Khuyến khích sản xuất thủ công nghiệp: khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa, đúc vũ khí…pht minh ra la bn thuốc súng, nghề in, kĩ thuật đóng thuyền có bánh lái…

b.Thời Nguyên:

– Phân biệt đối xử giữa người Mông cổ và người Hán.

– Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa.

Nhà Tống đã thi hành những chính sách gì?

Ban hành nhiều chính sách có lợi cho dân.

Ổn định đời sống nhân dân sau nhiều năm hiến tranh loạn lạc.

 

Nhà Nguyên ở Trung Quốc  được hình thành như thế nào?

Vua Mông Cổ Là Hốt Tất Liệt diệt nhà Tống, lập nên nhà Nguyên ở Trung Quốc.

Thực hiện chính sách phân biệt đối xử

  • Người Mông Cổ có địa vị cao hơn.hưởng nhiều đăt quyền.
  • Người Hán bị cấm đoán đủ thứ cấm mang vũ khí, thậm chí cả việc họp chợ, ra đường vào ban đêm.

5. Trung Quốc thời Minh – Thanh

– Xã hội phong kiến lâm vào tình trạng suy thoái.

+ Vua quan ăn chơi xa xỉ.

+ Nông dân, thợ thủ công phải nộp thuế nặng nề.

+ Phải đi lao dịch, đi phu.

+ Xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn, xưởng làm đồ sứ… với sự chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công

READ:  Lịch sử 7 - Bài 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427)

+ Buôn bán với nước ngoài được mở rộng.

6. Văn hoá, khoa học – kỹ thuật Trung Quốc thời Phong Kiến

a. Văn hoá:

– Tư tưởng: Nho giáo thnh hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phonh kiến..

– Văn học: Thời Đường xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiến như: Đổ Phủ, Bạch Cư Dị, Lý Bạch…Đến thời Minh-Thanh xuất hiện những bộ tiểu thuyết có giá trị: Tam quốc diễn nghĩa, Ty du kí…

– sử học: cố các bộ sử kí, hán thư, Đường thư, Minh sử…

– Nghệ thuật: hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc… đều ở trình độ cao.

b. Khoa học – kĩ thuật

– “Tứ đại phát minh”

– Kỹ thuật đóng tàu, luyện kim, khai thác dầu mỏ… có đóng góp lớn với nhân loại

Kể tên một số công trình kiến trúc lớn?

Vạn lý trường thành, cung A Phòng, Cố cung.

Kiến thức cần nghi nhớ bài Trung Quốc thời phong kiến:

– Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc.

– Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc.

– Những thành tựu lớn về văn hóa,khoa học-kĩ thuật của Trung Quốc.

Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia Phong kiến lớn ở Phương Đông.

Là nước láng giềng vơí Việt Nam,ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử của Việt Nam.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]