Lịch sử 7 – Bài 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Ấn Độ – Một trong những trung tâm văn hoá lớn nhất của nhân loại cũng được hình thành từ rất sớm. Với một bề dầy lịch sử và những thành tựu văn hóa vĩ đại. Ấn Độ đã có những đóng góp lớn lao trong lịch sử nhân loại.

1. Những trang sử đầu tiên

(giảm tải)

2. Ấn Độ thời Phong Kiến

* Vương triều Gupta: (TK IV – VI)

– Thời kì này, Ấn Độ trở thành một quốc gia pk hùng mạnh, công cụ sắt được sử dụng rộng rải, kt-xh và vh phát triển.

– Đầu IV Vương triều Gupta bị diệt vong, sau đó luôn bị nước ngoài xâm lược, cai trị.

* Vương triếu Hồi giáo Đêli (XII – XVI)

– Tk XII, Ấn Độ bị Thổ Nhĩ Kì xm lược, lập ra triều đại Hồi giáo Đêli, thi hnh chính sch cướp đoạt ruộng đất và cấm đoán đạo Hin đu, mâu thuẫn dân tộc căn thẳng.

* Vương triều Ấn Độ Môgôn (TK XVI – giữa TK XIX).
Tk XVI, người Mông cổ chiếm đóng Ấn Độ, lập vương triều Mô-gôn, xóa bỏ sự kì thị tơn gio, khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa Ấn Độ.

READ:  Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành như thế nào? - Lịch sử 7

– axtk XVI Ấ Độ trở thành thuộc địa của thực dân Anh.

3. Văn hoá Ấn Độ:

– Chữ viết: chữ phạn là chữ viết riêng, dùng làm ngôn ngữ, văn tự để sáng tác các tác phẩm văn học, thơ ca.Đây là nguồn gốc của chữ viết Hin-đu.

– Tôn giáo: Đạo Bà-la-môn có bbooj king Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất; đạo Hin-đu là tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ hiện nay.

– Nền văn học Hin-đu: với giáo lí,luật pháp sử thi đồ sộ, kịch, thơ ca…có ảnh hưởng đến đời sống XH.

– Kiến trúc: ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo với những công trình kiến trc đền thờ, ngôi chùa độc đáo cịn được giữ lại đến ngày nay.

Những kiến thức cần nhớ bài Ấn Độ thời phong kiến

– Các giai đoạn lớn của lịch sử Ấn Độ từ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX.

– Những chính sách cai trị của các vương triều va nhứng biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của Ấn Độ thời Phong Kiến.

– Một số thành tự của văn hoá Ấn Độ thời cổ, trung đại.

READ:  Lịch sử 7 - BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN (THẾ KỶ XIII)

Lịch sử Ấn Độ thởi phong kiến gắn sự hưng thịnh, ly hợp dân tộc với đấu tranh tôn giáo.

Nhận thức được Ấn Độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sử và văn hoá của nhiều dân tộc Đông Nam Á.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]