Nêu diễn biến, ý nghĩa lịch sử và những hạn chế cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968

* Diễn biến cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968:

– Vào đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1/ 1968 ( Đêm giao thừa tết Mậu Thân) quân và dân Miền Nam đồng loạt tấn công và nổi dậy hầu khắp các à nhiều vùng nông thôn quan trọng trên khắp miền nam ( 37/44 Tỉnh, 4/6 Đô Thị lớn).
– Tại Sài Gòn quân giải phóng tấn công ở các vị trí đầu não của địch như Tòa Đại sứ, Dinh độc lập, Bộ tổng tham mưu của quân đội Sài gòn.
– Sau 2 đợt tấn công ta gặp nhiều khó khăn, tổn thất khá nhiều do chủ quan, nóng vội.

* Ý nghĩa lịch sử cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968:

Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ, buộc Mỹ phải “ Phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, buộc phải quay lại bàn đàm phán tại Pa Ri để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

READ:  Tại sao nói phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX thực chất là một phong trào yêu nước của nhân dân chống Pháp giành độc lập cho đất nước?

* Hạn chế cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968:

– Do ta chủ quan, đánh giá cao lực lượng của mình.
– Do tư tưởng nóng vội muốn giành thắng lợi lớn, kết thúc chiến tranh nhanh.
– Chỉ đạo thiếu chủ động, không kịp thời điều chỉnh kế hoạch rút khỏi thành phố về giữ vững vùng nông thôn để bảo toàn và củng cố lực lượng.

Nội dung liên quan

READ:  Phân tích và chứng minh rằng: con đường cứu nước của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc lựa chọn phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]