Nêu khái quát phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 1920 – 1925.

Nêu khái quát phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 1920 – 1925.

Các cuộc đấu tranh của công nhân ngày càng nhiều hơn nhưng vẫn còn lẻ tẻ, tự phát, ở Sài Gòn
– Chợ Lớn thành lập Công hội (bí mật) do Tôn đức Thắng đứng đầu…

Ở Bắc Kì, các cuộc bãi công nổ ra ở Nam định, Hà Nội, Hải Dương,…trong năm 1922.

Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn không chịu sửa chữa chiến hạm Misơlê của Pháp để phản đối việc chiến hạm này chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc (8/1925) với yêu sách đòi tăng lương 20% và phải cho những công nhân bị thải hồi được trở lại làm việc đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân.