Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta? Pháp đã thất bại ở Đà Nẵng như thế nào? – Lịch Sử lớp 8

* Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta:

_Nguyên nhân sâu xa thực dân Pháp xâm lược nước ta:

+ Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược phương Đông, Việt Nam nằm trong hoàn cảnh chung đó.

+ Việt Nam có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, chế độ phong kiến suy yếu.

_ Nguyên nhân trực tiếp:

+ Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31/8/1858, liên quân Pháp-Tây dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

+ Ngày 1/9/1858, quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta.

* Sự thất bại của thực dân Pháp xâm lược nước ta:

_ Triều đình cử Nguyễn Tri Phương làm tổng chỉ huy mặt trận Quảng Nam. Ông huy động nhân dân đắp lũy ngăn không cho quân Pháp tiến sâu vào nội địa.

READ:  Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

_ Nhân dân ta thực hiện “vườn không nhà trống”, gây cho Pháp nhiều khó khăn.

_ Sau 5 tháng Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. Thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”, tháng 2/1859, Pháp kéo quân vào Gia Định.

Nội dung liên quan

READ:  Hoàn cảnh ra đời và vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập ĐCSVN
Đánh giá SAO
[Tổng: 5 Trung bình: 3.2]