Nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức cá nhân khác trong nộp thuế là gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khác:

1. Cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

2. Phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

3. Tố giác hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ phải giao hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Nội dung liên quan

READ:  Giải thích đơn giản về Trả góp bằng thẻ tín dụng là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]