Như thế nào gọi là dân số hoạt động?

Dân số hoạt động gồm những người hoạt động trong các nghề khác nhau của xã hội và hưởng thụ bằng công sức của mình (không tính những người nội trợ). Dân số hoạt động thường được chia ra 3 khu vực.

– Khu vực 1 gồm những người hoạt động trong các ngành khai thác tự nhiên, chủ yếu là nông nghiệp (kể cả trồng trọt, chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm nghiệp)

– Khu vực 2 là những người hoạt động trong các ngành chế biến, xây dựng, chủ yếu là công nghiệp

– Khu vực 3 gồm những người thuộc các ngành không trực tiếp sản xuất, những ngành dịch vụ như bưu điện giao thông, thương mại hành chính, giáo dục, y tế…

Nội dung liên quan

READ:  Mối quan hệ dân số và giáo dục
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]