Tháp tuổi có những đặc điểm gì? – Dân số và phát triển

Tháp tuổi còn gọi là tháp dân số, là biểu đồ biểu hiện thành phần nam và nữ theo các độ tuổi trong một thời kì nhất định.

Trên tháp tuổi một phía trục hoành thể hiện số lượng nữ giới, phía kia chỉ số lượng nam giới (có thể số lượng tuyệt đối hay tương đối), còn trục tung chỉ các nhóm tuổi từng giới.

Tháp tuổi là công cụ đắc lực để nghiên cứu kết cấu dân số theo độ tuổi. Tháp tuổi phản ánh toàn bộ các hiện tượng về dân số trong một thời kì nhất định. Nhìn tháp tuổi có thể thấy được số dân theo từng giới, từng lứa tuổi (hay độ tuổi), tình hình sinh tử và các nguyên nhân làm tăng, giảm số dân của từng thế hệ.

Nội dung liên quan

READ:  Tại sao tỉ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ ngày càng tăng?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]