Tại sao tỉ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ ngày càng tăng?

Tại sao tỉ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ ngày càng tăng, tỉ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp ngày càng giảm, là xu hướng tất yếu đang diễn ra hiện nay ở các nước đang phát triển, trong đó có nước ta.

Các nước đang phát triển nói chung, trong đó có Việt Nam ta hiện nay đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa mạnh mẽ. Tuy bằng nhiều con đường và biện pháp khác nhau, nhưng quá trình công nghiệp hóa và đi theo nó là đô thị hóa đang phát triển nhanh chóng. Quá trình đó đã có tác động đến sự phân công lao động theo ngành. Số người hoạt động trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng tăng. Các loại hình du lịch, dịch vũ ngày càng đa dạng và thu hút một bộ phận đông đảo người lao động.

READ:  Hãy cho một số thí dụ về sản phẩm hay dịch vụ?

Trong khi đó, do nông nghiệp được cơ giới hóa nên số lao động ngày càng giảm. Mặt khác, diện tích đất đai tính theo đầu người ngày càng bị thu hẹp nên một bộ phận lao động nông nghiệp đã di chuyển ra đô thị, sung vào đội quân hoạt động phi nông nghiệp , số lao động nông nghiệp này chuyển sang hoạt động công nghiệp và các ngành dịch vụ. Chính vì vậy, lao động nông nghiệp ngày càng giảm xuống.

Sự thay đổi cơ cấu lao động đó biểu hiện một quy định tất yếu của sự phân công lao động theo ngành, phù hợp với sự phát triển ngày càng nhanh của nền kinh tế – xã hội nước ta.

Nội dung liên quan

READ:  Vì sao phải coi trọng xuất khẩu, khả năng xuất khẩu của nước ta như thế nào?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]