Những điểm mạnh và hạn chế của nguồn lao động của nước ta hiện nay

1. Những điểm mạnh và hạn chế của nguồn lao động VN

– Ưu điểm:
+ Nguồn lao động dồi dào, 2006: 42,53 tr.người (chiếm 51,2%), mỗi năm tăng > 1 tr.ng
+ Cần cù, thông minh, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất nông – lâm – ngư
+ Chất lượng người lao động ngày càng được nâng cao, 2005 số lao động đã qua đào tạo chiếm 25%

– Hạn chế:
+ Lực lượng lao động có trình độ còn ít trong tổng lao động, thiếu công nhân lành nghề và lao động có trình độ cao
+ Phân bố lực lượng lao động chưa đều, nhất là lao động có trình độ

2. Vấn đề việc làm của nước ta hiện nay.

a. Vấn đề việc làm
– Lực lượng lao động tăng nhanh. Mỗi năm tăng thêm 1,1 tr lao động, nền kinh tế chưa phát triển => chưa giải quyết được việc làm cho người lao động:
+ Năm 2005: tỉ lệ thất nghiệp TB: 2,1%. Tỉ lệ thiếu việc làm 8,1%
+ Khu vực thành thị tỉ lệ thất nghiệp: 5,3% , thiếu việc làm là 4,5%
+ Khu vực nông thôn tỉ lệ thất nghiệp là 1,1%, thiếu việc làm là 9,3%.
– Không giải quyết được việc làm gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng
+ Lãng phí một lực lượng lớn sức lao động
+ Đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ đói nghèo cao
+ Là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội

READ:  Nước nào tranh chấp đảo Trường Sa?

b. Hướng giải quyết việc làm:
– Phân bố lại dân cư và lực lượng lao động
– Thực hiện nghiêm chính sách DS
– Đa dạng hóa các hoạt động SX, phát triển mạnh DV
– Tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư
– Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng lao động
– Đẩy mạnh xuất khẩu lao động