Những Nguyên Nhân Phát Triển Thần Kỳ Của Nền Kinh Tế Nhật Bản (1951 – 1970)

Hỏi/Đáp: Những Nguyên Nhân Phát Triển Thần Kỳ Của Nền Kinh Tế Nhật Bản (1951 – 1970) . Xác Định Bài Học Kinh Nghiệm Ta Cần Học Tập Để Khắc Phục Tình Trạng Tụt Hậu Kinh Tế Ơ Nước Ta.

Những Nguyên Nhân Phát Triển Thần Kỳ Của Nền Kinh Tế Nhật Bản (1951 – 1970)

* Nguyên nhân

– Nước Nhật đã được sự trợ giúp rất lớn từ phía Mỹ, đặc biệt là sau chiến tranh TG 2.

– Nhật Bản đã sử dụng nhiều phương pháp mạnh mẽ để mở rộng thị trường cả trong lẫn ngoài nước.

– Luôn duy trì tỉ lệ tích luỹ vốn thường xuyên trong nền kinh tế và sử dụng vốn có hiệu quả.

– Khả năng tiếp thu và ứng dụng các thành tựu của KH và KT rất nhanh nhạy.

– Nhật Bản có phương pháp quản lý riêng, khác với kiểu phương Tây mà theo Teruyasu Murakami, uỷ viên điều hành nghiên cứu Namura (NB) bao gồm chế độ nhân dụng mãn đời, hệ thống thâm niên nghiệp đoàn trên cơ sở công ty, hệ thống tiền thưởng và hưu bổng tập đoàn kiểu Tekerudo các ngân hàng và công ty lớn cầm đầu và kiểu thị trường chứng khoán giao thoa bền vững.

READ:  Môn học Đấu thầu quốc tế học gì?

* Bài học kinh nghiệm mà ta cần học tập để khắc phục nguy cơ kinh tế là phải biết học hỏi và tiếp thu các thành tựu KH một cách nhanh nhạy của các nước đi trước và TG.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]