Những sai sót nào có thể xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu? Biện pháp khắc phục những rủi ro này

Trong nghiên cứu định tính:

1. Sai sót 1. Không có tính đại diện cho số đông trong phương pháp quan sát

Biện pháp khắc phục: kết hợp phương pháp quan sát với phương pháp khác để kiểm tra chéo độ chính xác.

2. Sai sót 2. Dữ liệu thu thâp không sâu trong phương pháp thảo luận tay đôi.

Do vắng mặt các tương tác giữa các đối tượng nghiên cứu (không như trong trường hợp thảo luận nhóm) nên nhiều trường hợp dữ liệu thu thập không sâu và khó khăn trong việc diễn giải ý nghĩa (phân tích dữ liệu định tính)

Biện pháp khắc phục: Hạn chế sử dụng thảo luận tay đôi trong nghiên cứu thị trường, nhất là đối với sản phẩm tiêu dùng.

3. Sai sót 3. Tăng số lượng mẫu hay lượng hóa kết quả nghiên cứu

Nếu tăng số lượng nhóm ( tăng kích thước mẫu), thì số mẫu nhiều lên gần như định lượng, nhưng không thể thay cho định lượng được. Lý do là trong nghiên cứu định tính, mẫu không được chọn theo xác suất. mục tiêu của nhiêu cứu định tính là làm khám phá. Do đó tăng số lượng chỉ làm tốn chi phí chứ không giúp ích nhiều cho nhà quản trị hay nghiên cứu.

Biện pháp khắc phục: không tăng kích thước mẫu

Nếu ta lượng hóa kết quả nghiên cứu thì đây là một sai lầm. Do bản chất của nghiên cứu định tính là thu thập dữ liệu bên trong của đối tượng nên nhà nghiên cứu cần cái ý nghĩa của dữ liệu này chứ không phải con số tổng quát hóa về thị trường.

Biện pháp khắc phục: Không nên lượng hóa kết quả nghiên cứu

Trong nghiên cứu định lượng.

1. Sai sót: Thiết kế bảng câu hỏi không đạt yêu cầu: sử dụng thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn, câu hỏi không rõ ràng, hình thức trình bày không thống nhất .v.v.

Biện pháp khắc phục: cần phải kiểm tra kỹ lượng trong hai lần thử để điều chỉnh giúp giảm sai sót trong thiết kế.

2. Sai sót 2: Hướng dẫn phỏng vấn viên không kỹ lưỡng, chủ quan không kiểm tra lại phỏng vấn viên để xác định họ đã hiểu tất cả các câu hỏi và câu trả lời trong bảng câu hỏi, đã nắm vững kỹ thuật phỏng vấn .v.v..

Biện pháp khắc phục: Phải hướng dẫn và kiểm tra kỹ năng phỏng vấn viên trước khi tiến hành phỏng vấn thực sự.

3. Sai sót 3: Kỹ thuật phỏng vấn kém do phỏng vấn viên thiếu kinh nghiệm trong công tác phỏng vấn gây nên sai lệch trong khâu thu thập.

Biện pháp khắc phục: Tự bản thân phỏng vấn viên phải rèn luyện kỹ năng phỏng vấn.