Phân biệt nhu cầu và cầu, nêu các yếu tố ảnh hưởng tới cầu?

Phân biệt cầu và nhu cầu:

+ Nhu cầu là sự thèm muốn và khả năng tiêu dùng một thứ hàng hóa, của cải.

+ Cầu là các nhu cầu có khả năng thanh toán hay nói cách khác khách hàng có khả năng mua và sẵn sàng mua hàng hoá hoặc dịch vụ đó để thoả mãn nhu cầu. Cầu gắn liền vối giá cả hàng hóa.

Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu

Cầu về hàng hoá và dịch vụ này không những phụ thuộc vào giá cả của chính bản thân hàng hoá đó mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như: Thu nhập của người tiêu dùng, giá cả của các loại hàng hoá liên quan, các kỳ vọng, thị hiếu. Như vậy, có thể biểu diễn hàm cầu dưới dạng toán học như sau:

Phân biệt nhu cầu và cầu, nêu các yếu tố ảnh hưởng tới cầu?

Nội dung liên quan

READ:  Phân tích tâm trạng chị em Liên cố thức để được nhìn chuyến tàu đi qua phố huyện
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]