Phân loại chất cháy, một số chất cháy thông thường và cách phòng chống?

Theo trạng thái tồn tại có: chất cháy thể rắn, lỏng, khí.

Theo TPHH: chất cháy cần oxi( các sp dầu mỏ, photpho trắng), chất cháy k cần oxi-chất chất kim loại.

Một số chất cháy thông thường : chất cháy Napan( xăng 92-98%), Tecmit(Fe2O3,Fe3O4-76%), Etylen oxit( C3H8, CH2CH2O), Photpho trắng(WP,PWP), Pyrogen(PT-1)

Tác hại: gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp, tạo các hơi, khói, gây thiếu oxi, trúng độc oxit cacbon hoặc photpho, gây nóng rát hoang mang, tâm lí,..Làm thiêu hủy, nóng chảy vũ khí,TBKT dẫn đến cháy nổ,Phá huỷ địa hình, làng mạc nhà cửa, ô nhiêm Mt, Chất độc HH.

Phòng chống:

  • Huấn luyện, phổ biến kiến thức, sang tỏa âm mưu thủ đoạn của địch, các biện pháp đề phòng ngăn chặn,..
  • Bao tiêu độc cấp cứu trang bị trong chiến đấu.
  • Cần thành thạo biện pháp dập cháy.
  • Xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ.
  • Bố trí các kho tàng phân tán, phát quang vài đai chống cháy, công sự phải có nắp đập, các phương tiện chưa sd cần đc che chắn cẩn thận.
  • Dập cháy, cấp cứu người bị bỏng đến nơi an toàn.