Tác hại của vũ khí hóa học? Biện pháp phòng, chống?

Tác hại vũ khí hóa học:

  • Sát thương sinh lực chủ yếu bằng tính độc trực tiếp hoặc gián tiếp gây hại cho môi trường, ảnh hưởng đời sống xã hội.
  • Phạm vi tác hại rộng: có thể ở trạng thái sol khí, hơi, khếch tán vào không khí, tạo thành mây độc.
  • Thời gian gây tác hại kéo dài để lại hậu quả lâu dài.

Biện pháp phòng, chống vũ khí hóa học:

  • Cảnh giác phát hiện, kịp thời sử dụng các khí tài đề phòng, uống thuốc phòng chống các loại chất độc.
  • Nhanh chóng đưa người ra khỏi nơi nguy hiểm, sử dụng các bao tiêu độc, bảo vệ vệ sinh môi trường, tiến hành công tác vệ sinh thau rửa.

Nội dung liên quan

READ:  Điểm giống và khác của vũ khí sinh học vs vũ khí thông thường?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]