Dựa vào đâu nhận biết địch sử dụng Vũ khí hạt nhân? Để phòng tránh nguyên nhân sát thương ta phải làm gì?

Vũ khí hạt nhân là một loại vũ khí hủy diệt lớn, dựa trên cơ sở sd năng lượng rất lớn được giải phóng từ phản ứng phân hạch dây chuyền và phản ứng tổng hợp hạt nhân để tiêu diệt các mục tiêu.

Các vụ nổ hạt nhân kèm theo các nhân tố sát thương phá hoại như: sóng xung kích, bức xạ quang, bức xạ xuyên, chất phóng xạ, hiệu ứng điện từ.

Phương pháp phòng, chống:

  • Lợi dụng địa hình, địa vật,công sự,.. để ẩn nấp nơi an toàn.
  • Hầm đào công sự phải xây dựng kiên cố vững chắc bằng vật liệu khó cháy, nắp đậy an toàn.
  • Tổ chức tốt công tác cứu, chuyển thương, điều trị, bảo vệ các trang thiết bị, máy móc kĩ thuật.