Quan niệm của người Việt cổ về con người tự nhiên như thế nào?

– Người Việt cổ quan niệm con người và vũ trụ như một thực thể thống nhất (thiên địa vạn vật nhất thể), con người như là một “tiểu vũ trụ”.

– Quan niệm về âm dương vũ trụ và con người thống nhất với nhau: từ ngực trở lên là âm, tử ngực xuống dưới là dương, quan hệ trước sau thì bụng là âm, lưng là dương vv..

+ Vũ trụ cấu trúc theo ngũ hành, con người cũng có ngũ tạng (thậm, tâm, can, phế, ti), 5 phủ (bàng quang, tiểu tràng, đởm, đại tràng, vị), 5 giác quan, 5 chất cấu tạo nên nhiều hoạt động theo nguyên lí ngũ hành.

– Cơ chế ngũ hành tác động qua lại lẫn nhau rất tài tình.

– Quan niệm coi trọng trục tâm – thận, coi nhận thức là trung tâm nên hình thành nền y học khác hẳn y học Phương Tây

READ:  Tổng hợp Tài liệu Đề cương và Đề thi Cơ sở văn hóa Việt Nam

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]