So sánh đấu thầu quốc tế và đấu giá quốc tế

Giống nhau

+ Đều là hoạt động mua bán cạnh tranh giữa bên bán và bên mua nhằm đạt được mục đích thỏa thuận mua-bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ.

+ Đều mang tính quốc tế, có sự tham gia của các bên nước ngoài

+ Đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật trong nước và thông lệ, luật pháp quốc tế

Khác nhau

Nội dung Đấu thầu quốc tếĐấu giá quốc tế
Khái niệmLà quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước.Là 1 phương thức bán hàng đặc biệt được tổ chức công khai ở 1 nơi nhất định mà những người mua tự do xem trước hàng hóa, cạnh tranh trả giá hàng hóa để mua hàng hóa đó. Người mua có sự tham gia của cả người nước ngoài và người trong nước.
Thành phần tham gia

 

Về giá

 – 1 bên mua, nhiều bên bán.

– Bên mua là bên tổ chức đấu thầu

– Đấu thầu quy định giá trần

 

Mức giá được chọn là mức là hợp lý nhất

– 1 bên bán, nhiều bên mua

– Bên bán là bên tổ chức đấu giá

– Đấu giá quy định giá sàn

 

Mức giá được chọn là mức giá cao nhất

Quy trình1. Lập và trình phê duyệt tổ chuyên gia đấu thầu
2. Lập và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
3. Lập và trình phê duyệt hồ sơ mời thầu
4. Thông báo và bán hồ sơ mời thầu
5. Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu
6. Xét thầu
7. Ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu
1. Phân công chuyên viên nghiên cứu hồ sơ Bán đấu giá

2. Xác định giá khởi điểm của tài sản

3.Chuẩn bị Bán đấu giá tài sản

4. Tiến hành Bán đấu giá tài sản

5. Kết thúc việc Bán đấu giá

Về độ phức tạpPhức tạp hơn do không chỉ xét dưới góc độ tài chính mà còn xét dưới góc độ kỹ thuật, kinh nghiệm, đặc tính sản phẩm, …Ít phức tạp hơn do chỉ xét việc đấu giá dưới góc độ tài chính

Về độ phức tạp Phức tạp hơn do không chỉ xét dưới góc độ tài chính mà còn xét dưới góc độ kỹ thuật, kinh nghiệm, đặc tính sản phẩm, … Ít phức tạp hơn do chỉ xét việc đấu giá dưới góc độ tài chính

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]
READ:  Trong hồ sơ dự thầu nhà thầu cung cấp những thông tin mà bên mời thầu không yêu cầu?