Tại sao ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ?

1 – Mở chiến dịch Điện Biên Phủ là vì:

– Kế hoach NaVa đã bị phá sản, Pháp quyết định xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh ở Điện Biên Phủ, biến Điện Biên Phủ thành một pháo đài “ Bất khả xâm phạm” ở vừng núi Tây Bắc. Và biến ĐBP thành trung tâm điểm của kế hoach NaVa. Do đó muốn kết thúc chiến tranh ta phải tiêu diệt tập đoàn cứ điếm Điện Biên Phủ.
– Ngày 6/12/1953 TW Đảng họp nà nhận định: Điện Biên Phủ Là tập đoàn cứ điểm mạnh nhưng thế yếu của địch ở Điện Biên Phủ là dễ bị cô lập, chỉ tiếp tế bằng đường không.
– Quân ta đã trưởng thành và có kinh nghiệm có thể đánh địch ở tập đoàn cứ điểm
– Hậu phương của ta đã vững mạnh, có thể khắc phục những khó khăn đảm bảo chi viện cho chiến trường.
Trên cơ sở phân tích tình hình TW Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, biến Điện Biên Phủ thành điểm quyết định chiến lược giữa ta và địch.

READ:  Sau Hiệp định Giơ Ne Vơ tình hình nước ta như thế nào?

2 – Diễn biến chiến dịch:qua 3 đợt:

– Đợt 1: ( Từ ngày 13 đến ngày 17/3/1954 ):Ta tấn công vào căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu phía Bắc Đồi độc lập và bản kéo.
– Đợt 2 ( từ 30/3 dến 26/4/1954): Ta đồng loạt tấn công vào các cao điểm ở phân khu trung tâm Mường Thanh Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt nhất là ở đồn A1, C1. Vòng vây ngày càng bị khép chặt, đường tiếp tế dần dần bị cắt đứt.
– Đợt 3 ( Từ ngày 1/5 đến ngày 7/5/1954 ): Quân ta đồng loạt tấn công vào trung tâm Mường Thanh và phân khu phía nam, chiều ngày 7/5 ta đánh vào sở chỉ huy địc. Đến 17 giờ 30 phụt ngày 7/5/1954 lá cờ “ Quyết chiến, quyết thắng” bay trên nóc hầm ĐờCátTơ Ri, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng,

3 – Kết quả:

Sau 56 ngày đêm liên tục chiến đấu quân ta tiêu diệt và bặt sống toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ 16.200 tên, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, cơ sở vật chất kỹ thuật. Đập tan kế hoạch NaVa và mọi mưu đồ của Đế quốc Pháp – Mỹ.

READ:  Trình bày nội dung đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra?

4 – Ý nghĩa:

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh bại hoàn toàn kế hoạch NaVa của Pháp và Mỹ, xoay chuyển cục diện chién tranh, tạo thuận lợi cơ bảm cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta. Buộc Pháp, Mỹ phải ký hiệp định Giơ Ne Vơ.