Sự gia tăng dân số quá nhanh sẽ dẫn đến những hậu quả như thế nào?

Có rất nhiều hậu quả cụ thể. Sự gia tăng dân số quá nhanh sẽ gây ra áp lực nặng nề cho tất cả các mặt, từ chất lượng cuộc sống (dinh dưỡng, thu nhập bình quân, nhà cửa , phương tiện sinh hoạt gia đình, việc làm, điều kiện bảo vệ sức khỏe, giáo dục và phúc lợi xã hội, an ninh trật tự) đến tài nguyên môi trường (sự cạn kiệt tài nguyên nhanh chóng và sự ô nhiễm nặng nề môi trường) và sự phát triển kinh tế.

  • Thiếu việc làm
  • Thiếu chỗ ở
  • Kinh tế kém phát triển
  • Nghèo nàn, lạc hậu
  • Thiếu đất => phá rừng
  • Ô nhiễm môi trường
  • Tắc nghẽn giao thông
  • Tệ nạn xã hội nhiều hơn

Sự gia tăng dân số quá nhanh cũng như giảm dân số cũng đều ảnh hưởng đến các yếu tốt kinh tế xã hội của một đất nước. Ảnh hưởng của tăng dân số thì ở trên giải thích rồi. Nhưng giảm dân số thì sẽ làm cho số người già tăng lên nhiều hơn so với số người trong tuổi lao động, sẽ dẫn đến việc thiếu hụt lao động (lực lượng đóng góp của cải vật chất cho xã hội cũng như nộp BHXH, BHYT cho tầng lớp nghỉ hưu), tăng chi phí trả lương hưu, chi phí phúc lợi, thuốc men,… dẫn đến phải nhập khẩu lao động nước ngoài hoặc dịch chuyển các công ty ra nước ngoài