Tổng hợp đề thi Dân số phát triển

Các đề thi này được cập nhật từ nhiều năm, vì đề được chụp lại nên có nhiều hình mờ nhòe, hoặc trong vài trường hợp được chép lại bằng trí nhớ nên không đúng như đề gốc (nguồn dethineu.com).

Tổng hợp đề thi Dân số phát triển

Đề 1

Lý thuyết:

câu 1:trình bày thực chất, ưu nhược điểm của các bước dự báo dân số theo phương pháp toán.Các hàm số toán học và minh họa bằng các ví dụ

câu 2:ảnh hưởng của di dân đến dân số, liên hệ với Việt nam

bài tập: tuổi thọ trung bình

Đề 2

Lý thuyết

1.trình bày các chỉ tiêu và yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu dân số theo giới tính,nêu một vài câu bình luận ngắn gọn và thực tế ở Việt Nam.

2.Trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của di dân,ví dụ ,bình luận ,ở nứơc ta

Bài tập dự đoán dân số sau 10 năm,tính tỉ suất sinh thô,có bảng số liệu.

Đề 3

Bài tập:

1. cho nhóm tuổi, p, SRx, ASFRx tính CBR, DR, GFR, TFR, nhận xét

2. Dữ liệu câu trên, cho thêm xác suất sinh con trai, Lfx, tính NRR, nhận xét, vẽ bđồ ASFRx rồi nhận xét

Lý thuyết:

3. Các chỉ tiêu và yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu dsố theo tuổi, liên hệ thực tiễn

4. Ảnh hưởng của di dân tới cung lđ. Lhệ thực tiễn

Đề 4

bài 1.2 đề về dự báo dân số

bài 3.các chỉ tiêu và các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu giới tính.lấy vd việt nam và bình luận

bài 4. khái niệm và các đặc trưng cơ bản của di dân.bình luận và cho vd.

đề 5

bài tập bảng sinh nhưng khá lắt léo, cho dân số nữ, tỉ lệ nam, số trẻ em sinh ra.tính chỉ số phụ thuộc, CBR, GFR, TFR, nhận xét chế độ tái sản suất dân số

READ:  Chính sách dân số là gì? Những nội dung cơ bản của chính sách dân số của Đàng và Nhà nước ta?

lý thuyết :

3.các chỉ tiêu đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu theo giới tinh.

4. các đặc trưng của di dân, cả 2 câu đều lấy ví dụ minh họa, liên hệ với thực tế việt nam

Đề 6

câu 3: vai trò và sự cần thiết nghiên cứu dân số. bình luận ngắn gọn và cho ví dụ minh họa về tình hình nghiên cứu dân số ở VN

câu 4: khái niệm và các đặc trưng cơ bản của di dân. Cho ví dụ về tình hình di dân của VN

Đề 7

Câu 1: cho tuổi khảo sát x, Px, Sx, NMRx năm kỳ DB ngày 1-7-2010. Y/c: dự báo dân số vào 1-7-2020

Câu 2: với đk cho như câu 1, y/c: Tính CBR trung bình năm kỳ dự báo. Tính tốc độ gia tăng dân số tb năm kỳ dự báo 2010-2020

Câu 3: nêu chỉ tiêu và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu giới tính. Cho một bình luận ngắn và minh họa thực tế VN

Câu 4: KN và các đặc trưng của di dân. Bình luận, và nêu thực tế ở VN

Đề 8

1) chỉ tiêu và các yếu tố tác động tới cơ cấu giới tính. Ví dụ minh họa và thực tế Vn.

2) các đặc trưng cơ bản của di dân. Bình luận ngắn và thực tế Vn

Đề 9

câu 1 và câu 2:bt tính tỷ lệ phụ thuộc, CBR, GFR, TFR, về dự báo

câu 3: trình bày những chỉ tiêu và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu dân số theo giới tính. lấy VD và bình luận

READ:  Sự gia tăng dân số quá nhanh sẽ dẫn đến những hậu quả như thế nào?

câu 4: trình bày các đặc trưng cơ bản của di dân. Lấy VD và bình luận

Đề 10:

Câu 1: cái bảng số liệu y hệt và yêu cầu phân tích sự thay đổi cơ cấu tuổi và nêu những cơ hội và thách thức địa phương sẽ gặp phải thời gian tới
Câu 2 :phân tích nguyên nhân của các cơ hội và thách thức ở câu 1, nêu ảnh hưởng của cơ hội và thách thức đó đến sự phát triển KTXH của địa phương trên
Câu 3: bảng số liệu cho nhóm tuổi/ số dân điều tra 1/7/2005/ số dân điều tra 1/7/2015/ Hệ số sống trong 10 năm
Yêu cầu tính lượng di dân thuần túy theo nhóm tuổi và chung toàn dân
Câu 4: phân tích vai trò của biến đổi tự nhiên và biến đổi cơ học trong việc kiểm soát sự gia tăng dân số của địa phương từ số liệu câu 3

 

 

 

 

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]