Tình huống Nhà thầu đã nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng nhưng từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực

– Chủ đầu tư trước tiên nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhà thầu không thực hiện hợp đồng.

– Nếu nguyên nhân là do nhà thầu cố tình vi phạm hợp đồng, hoặc không có khả năng thực hiện hợp đồng thì tiến hành hủy hợp đồng. Nhà thầu sẽ không được nhận lại khoản tiền bảo đảm hợp đồng và tiến hành lựa chọn nhà thầu tốt thứ hai trong số các nhà thầu trước đã tham gia đấu thầu, liên hệ với họ nếu họ đồng ý ký kết hợp đồng hoặc có thể tiến hành đấu thầu lại (nhưng phương án này tốn kém và mất nhiều thời gian, chỉ nên sử dụng nếu nhà thầu tốt thứ 2 không đáp ứng được gói thầu).

– Nếu việc từ chối thực hiện gói thầu bắt nguồn từ gói thầu, vi dụ: khi đi đến hạn thi công, giá vật tư quá cao, nếu nhà thầu thực hiện sẽ bị lỗ, hay việc thi công gặp nhiều khó khăn… thì chủ đầu tư nên tiến hành xem xét, thỏa thuận lại với nhà thầu.

READ:  BÀI TẬP NHÓM: TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT

Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư nên xem xét, tính toán đến hiệu quả của các phương án để lựa chọn một phương án tối ưu nhất.

Nội dung liên quan

READ:  Cho thí dụ về các cách phân khúc thị trường?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]