Trình bày điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam

Điều kiện tự nhiên – Điều kiện lịch sử – xã hội – Chủ thể văn hóa – Thời gian văn hóa – Không gian văn hóa

1. Đặc điểm tự nhiên:

 • + Vị trí và cấu tạo địa lí; Việt Nam ở trung tâm Đông Nam Á…
 • + Đặc điểm tự nhiên:
  • Địa hình đa dạng;
  • Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều; xứ sở thực vật.
  • Nhiều sông ngòi – đồng bằng phù sa.
  • Bờ biển chạy dài suốt chiều dài đất nước (hơn 3.000 km).
  • vùng sông nước – trồng lúa nước.
  • Phương thức sản xuất nông nghiệp lúa nước giữ vị trí chủ đạo,- là đặc trưng gốc chi phối sự hình thành các đặc trưng bản sắc của văn hóa Việt Nam.{Văn hóa Việt Nam = Văn hóa lúa nước}

Kết quả hình ảnh cho văn hóa Việt Nam

2. Điều kiện lịch sử – xã hội

 • Đặc điểm lịch sử:
  • Liên tục bị xâm lược và đấu tranh chống xâm lược – giao lưu, tiếp xúc với các nền văn hóa
 • Đặc điểm xã hội:
  • Thành phần xã hội: nông dân giữ vị trí chủ đạo;
  • Tổ chức xã hội: làng là đơn vị cộng đồng nền tảng;
  • văn hóa làng là hạt nhân cơ bản làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.
READ:  Gói thầu là gì? Tại sao một dự án lại được phân chia thành các gói thầu khác nhau?

3. Chủ thể văn hóa Việt Nam:

Chủ thể văn hóa Việt Nam là những tộc người đã và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam – đó là một cấu trúc đa tộc người, hiện nay gồm 54 dân tộc. Cấu trúc đa tộc người ở Việt Nam bao gồm:

1- Các tộc người bản địa:

 • Có mặt trên lãnh thổ Việt Nam từ thời tiền sử, xuất phát từ nhiều nguồn gốc nhân chủng và ngôn ngữ.
 • Chủ thể văn hóa Việt Nam là một cấu trúc đa tộc người – đa văn hóa.
 • Tộc người Việt (người Kinh) đóng vai trò chủ thể;
 • văn hóa của người Việt giữ vai trò hạt nhân đối với sự hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam.

4. Thời gian văn hóa Việt Nam: Nhân loại bắt đầu sáng tạo ra văn hóa khi nào?

 • Văn hóa khu vực Đông Nam Á được hình thành cách ngày nay khoảng trên 18.000 năm (thời tiền sử);
 • Văn hóa Việt Nam được định hình từ khi hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên của Việt Nam: nhà nước Văn Lang của các Vua Hùng.
READ:  Tiến bộ xã hội là gì?

5. Không gian văn hóa Việt Nam:

 • Không gian văn hóa gốc: toàn bộ vùng Bắc bộ và bắc Trung bộ hiện nay.
 • Theo tiến trình lịch sử, không gian văn hóa Việt Nam được mở rộng dần về phương Nam, đến vùng đồng bằng sông Cửu Long.