Trình bày những thành tựu quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đó đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người?

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại đạt được những thành tựu quan trọng đáng chú ý

Khoa học cơ bản: con người đã đạt được những phát minh to lớn, đánh dấu những bước nhảy vọt trong Toán học, Vật lí, Hoá học và Sinh học. Dựa vào những phát minh lớn của ngành khoa học cơ bản, con người đã ứng dụng vào kĩ thuật và sản xuất để phục vụ cuộc sống của mình.

Tháng 3 – 1997: các nhà khoa học đã tạo ra được cừu Đô – li bằng phương pháp sinh sản vô tính lấy từ tuyến vú của con cừu đang mang thai… đây là một thành tựu khoa học lớn nhưng cũng gây ra những lo ngại về mặt xã hội và đạo đức…

Tháng 6 – 2000, các nhà khoa khoa học Mĩ đã công bố “Bản đồ gen người”, đến tháng 4 – 2003, “Bản đồ gen người” được giải mã hoàn chỉnh… với thành tựu này, trong tương lai gần người ta có thể chữa trị được những căn bệnh nan y…

Chế tạo ra những công cụ sản xuất mới, trong đó có ý nghĩa quan trọng bậc nhất là sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động…

Tìm ra được các nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận như năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió…

Chế tạo ra những vật liệu mới trong tình hình các vật liệu tự nhiên đang cạn kiệt dần trong thiên nhiên: chất Pô-li-me đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống và trong các ngành công nghiệp, vật liệu tổng hợp…

READ:  Hãy kể tên các cơ quan chính của Liên Hợp Quốc? Việt Nam ra nhập vào Liên Hợp Quốc vào năm nào? Hiện nay ở Việt Nam có bao nhiêu tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động? Các tổ chức này đã giúp đỡ Việt Nam như thế nào trong thời gian qua?

Cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp với những biện pháp cơ khí hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hoá và những biện pháp lai tạo giống mới…

Những tiến bộ thần kì trong lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc với những loại máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hoả cao tốc….

Con người còn có những bước tiến thần kì trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ: phóng thành công vệ nhân tạo đầu tiên của trái đất, đưa người lên mặt trăng…

Tác động của cách mạng khoa học – kĩ thuật

Tích cực: cách mạng khoa học – kĩ thuật có ý nghĩa vô cùng to lớn như một cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hoá văn minh của loài người, mang lại những tiến bộ phi thường, những thành tựu kì diệu và những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người. Cách mạng khoa học – kĩ thuật tạo ra những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người…

Cách mạng khoa học – kĩ thuật đã đưa tới những thay đổi về cơ cấu dân cư lao động, chất lượng nguồn nhân lực, những yêu cầu mới về giáo dục đào tạo…

READ:  Nêu hoàn cảnh, nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản đông Dương tháng 11/1939

Cách mạng khoa học – kĩ thuật đưa đến những tác động tiêu cực (chủ yếu do con người tạo nên): chế tạo ra các loại vũ khí và phương tiện quân sự có sức huỷ diệt cao nhiều lần sự sống của con người, ô nhiễm môi trường, trái đất nóng dần lên, bệnh dịch mới…