100 Nhu cầu tâm lý con người biến hóa

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta. Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì?

Dưới đây là tập hợp những nhu cầu vốn có của con người:

I. Nhu cầu sinh lý

 • 1. Nhu cầu hô hấp
 • 2. Nhu cầu uống
 • 3. Nhu cầu ăn
 • 4. Nhu cầu công năng
 • 5. Nhu cầu tình dục
 • 6. Nhu cầu sinh sản
 • 7. Nhu cầu thở
 • 8. Nhu cầu bài tiết
 • 9. Nhu cầu tránh nhiễm độc
 • 10. Nhu cầu tránh nóng, lạnh
 • 11. Nhu cầu tránh không bị hại

II. Nhu cầu tâm lý

 • A. Nhu cầu không liên quan đến sinh lý
  • 1. Nhu cầu giành được
  • 2. Nhu cầu bảo tồn
  • 3. Nhu cầu trật tự
  • 4. Nhu cầu giữ gìn
  • 5. Nhu cầu cấu thành
 • B. Nhu cầu dã tâm và quyền lực
  • 6. Nhu cầu ưu việt
  • 7. Nhu cầu thực hiện
  • 8. Nhu cầu thừa nhận
  • 9. Nhu cầu hiển thị
  • C. Nhu cầu phòng ngự
  • 10. Nhu cầu bất khả xâm phạm
  • 11. Nhu cầu trốn tránh hổ nhục
  • 12. Nhu cầu phòng vệ
  • 13. Nhu cầu hoà bình
 • D. Nhu cầu sai khiến quyền lực
  • 14. Nhu cầu chi phối
  • 15. Nhu cầu phục tùng
  • 16. Nhu cầu đồng hoá
  • 17. Nhu cầu kỷ luật
  • 18. Nhu cầu đối lập
  • 19. Nhu cầu công kích
  • 20. Nhu cầu khuất phục hèn hạ
 • E. Nhu cầu bảo đảm danh dự
  • 21. Nhu cầu tránh sự chê trách
 • F. Nhu cầu tình ái
  • 22. Nhu cầu thân cận
  • 23. Nhu cầu bài xích, cự tuyệt
  • 24. Nhu cầu bồi dưỡng, che chở
  • 25. Nhu cầu dựa vào tình cảm
 • G. Nhu cầu chất vấn hỏi đáp
  • 26. Nhu cầu nhận thức
  • 27. Nhu cầu chứng minh
READ:  Những sách bí mật giúp các bạn học giỏi toán lớp 8

Các nhà tâm lý học đã chia làm hai loại lớn: một loại là nhu cầu có liên quan đến nội tạng của con người gọi là “Nhu cầu sinh lý”. Đó là nhu cầu cơ bản nhất. Nếu như không đáp ứng được những nhu cầu này, đại bộ phận những hành động thông thường của con người sẽ bị ảnh hưởng. Loại thứ hai là nhu cầu tâm lý. Một khi nhu cầu sinh lý được đáp ứng thì con người sẽ tìm đến nhu cầu xã hội và nhu cầu xã giao. Những nhu cầu đó đều thuộc nhu cầu tâm lý.

Chúng ta có thể thông qua việc điều tra ở trên để đoán biết xem bản thân mạnh nhất về loại nhu cầu nào, bình thường lấy nhu cầu nào làm cơ sở hành động. Nó có thể giúp ta hiểu bản thân, điều chỉnh bản thân và xử lý chính xác quan hệ giữa người và người. Sử dụng phương pháp điều tra đó, hy vọng mỗi người sẽ có những phát hiện mới về mình.

1- PHÂN LOẠI TẦNG NHU CẦU

Cổ xưa có câu “ăn mặc đủ mà biết lễ tiết”. Dù là ai nếu đói bụng thì nhu cầu đầu tiên là ăn uống. Sau khi người ta được giải thoát khỏi đói khát mới nghĩ đến đáp ứng yêu cầu xã hội như danh dự, địa vị, …

Đem liên hệ nhu cầu giống nhau của mỗi cá nhân thì sẽ hình thành tầng nhu cầu. Trong cuộc sống người ta ở trong những tầng nhu cầu khác nhau. Mỗi cá nhân trong hiện thực đều đáp ứng mỗi loại nhu cầu để sống. Sau khi nhu cầu phấn đấu của con người được đáp ứng thì nó sẽ tự nhiên mất đi, đồng thời con người sẽ đề ra tầng nhu cầu cao hơn mà phấn đấu. Con người ta không ngừng theo đuổi nhu cầu và mục tiêu mới.

Dựa theo quan điểm tầng nhu cầu của các nhà tâm lý, đại khái chúng ta có thể phân làm 5 tầng nhu cầu sau đây:

 • 1. Nhu cầu tâm lý
 • 2. Nhu cầu an toàn
 • 3. Nhu cầu yêu và nhu cầu sở thuộc
 • 4. Nhu cầu được thừa nhận và tôn kính
 • 5. Nhu cầu tự mình thực hiện.
READ:  Muốn bé học giỏi toán lớp 2 hãy chọn một trong số các sách này

Cuộc đời cũng giống như bước lên một thềm, từ dưới lên trên từng bậc một cũng là từng bước đáp ứng một số nhu cầu đó. Nhưng trong cuộc sống có lúc khó tránh khỏi tụt bậc, cũng là nhu cầu con người từ tầng cao hạ xuống bậc thấp.

Dưới đây chúng ta sẽ phân tích cụ thể xem trong tình hình nào con người sẽ nảy sinh nhu cầu tương ứng nào?

Để duy trì cuộc sống trước hết con người phải đáp ứng nhu cầu sinh lý. Nhu cầu sinh lý bao gồm ăn, ngủ, thở, nếu như trong thời gian dài mà một trong số nhu cầu đó không được đáp ứng thì con người không có cách nào duy trì cuộc sống bình thường.

Thí dụ, người tuyệt thực có thể không ăn uống gì trong hai, ba ngày nhưng nếu một tuần không ăn gì thì e rằng sẽ chết đói. Nhưng nếu con người ta sống trong trạng thái nửa no nửa đói thì sẽ kéo dài sự sống tương đối lâu. Thực tế trên thế giới như ở châu á, châu Phi còn 1/3 số người chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề ăn mặc cho nên các lãnh đạo vẫn không ngừng phấn đấu vì cuộc sống của công dân nước mình.

Từ đó có thể thấy nhu cầu sinh lý là không những là nhu cầu cơ bản nhất mà còn là nhu cầu quan trọng nhất.

CLICK vào để xem đầy đủ

2 – CẢM GIÁC AN TOÀN VÀ CẢM GIÁC QUY THUỘC

3 – NHU CẦU KÌM NÉN

4 – NHU CẦU PHẢN ÁNH