Tổng hợp tài liệu và đề thi Quốc phòng an ninh

Môn học Quốc phòng an ninh trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng kỹ , chiến thuật quân sự cơ bản, cần thiết như: bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lý; luyện tập đội hình khối; chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự; thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

Nội dung cơ bản về công tác quốc phòng – an ninh, trong đó gồm những nội dung về Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; Nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

READ:  Tác hại của vũ khí hóa học? Biện pháp phòng, chống?

Ngoài ra môn học còn trang bị cho sinh viên kiến thức Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; Xây dựng lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vv… Qua đó rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổng hợp, đánh giá, nhận định về lĩnh vực quốc phòng; biết tư duy độc lập, đề xuất những giải pháp hữu ích nhằm thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng theo cương vị, chức trách được giao.

Ngoài các câu hỏi tự luận, đề thi Quốc phòng an ninh mà chúng tôi cung cấp ở đây các bạn cũng nên tham khảo thêm Đường Lối Quân Sự Của ĐCSVN là môn học có nhiều nét tương đồng.

  1. 100+ Câu hỏi thi Quốc phòng An ninh
  2. 80 câu hỏi trắc nghiệm Công tác quốc phòng an ninh
  3. Tổng hợp đề thi Quốc phòng An ninh các năm gần đây
  4. Phao Công tác quốc phòng an ninh dùng trong phòng thi
  5. Dựa vào đâu nhận biết địch sử dụng Vũ khí hạt nhân? Để phòng tránh nguyên nhân sát thương ta phải làm gì?
  6. Tác hại của vũ khí hóa học? Biện pháp phòng, chống?
  7. Điểm giống và khác của vũ khí sinh học vs vũ khí thông thường?
  8. Một số bệnh gây ra bợi vũ khí sinh học và cách phòng, chống?
  9. Phân loại chất cháy, một số chất cháy thông thường và cách phòng chống?