Hãy làm rõ hồ sơ dự thầu là gì? Làm rõ hồ sơ mời thầu là gì?

Hỏi/Đáp: Làm rõ hồ sơ dự thầu là gì? Làm rõ hồ sơ mời thầu là gì? Phân biệt việc làm rõ hồ sơ dự thầu và làm rõ hồ mời thầu.

Trả lời

– Làm rõ hồ sơ mời thầu là việc nhà thầu gửi văn bản yêu cầu bên mời thầu làm rõ các nội dung trong hồ sơ mời thầu.

– Làm rõ hồ sơ dự thầu là việc bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

– Phân biệt việc làm rõ hồ sơ dự thầu và làm rõ hồ mời thầu.

Tiêu chíLàm rõ hồ sơ mời thầuLàm rõ hồ sơ dự thầu
Khái niệmLà việc nhà thầu gửi văn bản yêu cầu bên mời thầu làm rõ
các nội dung trong hồ sơ mời thầu.
Là việc bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu
trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.
Hình thức– Bằng văn bản

– Trả lời tại hội nghị

Được thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản
như một phần của hồ sơ dự thầu.
Trình tự– Nhà thầu gửi văn bản đề nghị làm rõ HỒ SƠ MỜI THẦU đến
Bên mời thầu- Bên mời thầu gửi văn bản làm rõ HỒ SƠ MỜI THẦU cho các
nhà thầu đã nhận HỒ SƠ MỜI THẦU

– Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền
đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HỒ SƠ MỜI THẦU
mà các nhà thầu chưa rõ. Ghi lại nội dung trao đổi thành
biên bản và lập thành văn bản làm rõ HỒ SƠ MỜI THẦU gửi cho
các nhà thầu.

– Nhà thầu yêu cầu bên dự thầu làm rõ HSDT.

– Hai bên trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau

Đối tượngGiữa bên mời thầu với tất các nhà thầu nhận HỒ SƠ MỜI THẦUGiữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần làm rõ
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]
READ:  Bên mời thầu có được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa cụ thể trong hồ sơ mời thầu không?