Hãy trình bày ngắn gọn về khái niệm Toàn cầu hóa

Thuật ngữ toàn cầu hóa đã được xuất hiện vào những năm 1950, với sự phổ biến của các phương tiện giao thông vận tải có động cơ và sự gia tăng các trao đổi thương mại, nó được chính thức sử dụng rộng rãi từ những năm 1990.

“Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hóa ,kinh tế…trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hóa hầu như được dùng để chỉ các tác động của thương mại nói chung và tự do hóa thương mại hay “ tự do thương mại” nói riêng. Cũng ở góc độ kinh tế , người ta chỉ thấy các dòng chảy tư bản ở quy mô toàn cầu kéo theo các dòng chảy thương mại, kĩ thuật, công nghệ, thông tin, văn hóa…”

READ:  Tổng hợp câu hỏi và đề thi Đấu thầu quốc tế

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]