Khi dự báo sự phát triển của Khoa học kĩ thuật cần chú ý đặc điểm nào?

Khi dự báo sự phát triển của Khoa học – kĩ thuật cần chú ý đặc điểm nào? Nêu các bước dự báo KH-KT?

Dự báo KH-KT là vấn đề tổng hợp và hết sức phức tạp, đòi hỏi nhận thức sâu sắc bản chất các quy luật phát triển của KH-KT, phải tập trung nhiều phương pháp khoa học khác nhau như toán học, triết học, tin học, điều khiển học… đề giải quyết do đó cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

– Các bước dự báo KH-KT:

+ Bước 1: Phân tích trình độ KH-KT đạt được trong nước, phát hiện các nhân tố ảnh hưởng đến KH-KT thời kỳ dự báo.

+ Bước 2 Xác định phương hướng phát triển KH-KT trên thế giới và phạm vi ảnh hưởng của chúng đến KH-KT trong nước.

+ Bước 3: Xác định mục tiêu của KH-Kt thời kì dự báo trên cơ sở các chính sách của Nhà nước.

READ:  Tổng hợp các tài liệu môn Dự báo phát triển kinh tế xã hội

+ Bước 4: Dự báo các phương hướng chủ yếu phát triển KH-KT trong tương lai và ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]