Nêu các bước của phương pháp dự báo cầu bằng kĩ thuật định tính

Các bước của phương pháp dự báo cầu bằng kĩ thuật định tính:

+ Bước 1: Thu thập thông tin dữ liệu: Cần thu thập thông tin về các biến kinh tế vĩ mô và vi mô liên quan trực tiếp đến lượng bán hàng của công ty( việc làm, thu nhập, tín dụng,tiêu dùng,sản xuất,..).Tập hợp các biến hình thành nên bộ chỉ thị hướng dẫn.

+ Bước 2: Phân tích các thông tin, tìm ra mối liên hệ giữa các biến số kinh tế và lượng bán hàng của công ty.

+ Bước 3: Sử dụng lời khuyên của các chuyên gia về xu hướng tác động của các biến đến lượng bán hàng.

+ Bước 4: Tổng hợp và đưa ra đánh giá dự báo.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày nhu cầu tiêu dùng của xã hội, các nhân tố ảnh hưởng, phương pháp tính toán và dự báo
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]