Nêu các thành phần của phương pháp thành phần trong dự báo dân số?

Nêu các thành phần của phương pháp thành phần trong dự báo dân số? Điều kiện, ưu nhược điểm cuẩ phương pháp thành phần trong dự báo dân số?

– Các thành phần của dân số:

Dân số gồm 3 thành phần chính: (1) Dân số kỳ gốc còn sống đến kỳ dự báo; (2) Số trẻ em sinh ra trong kỳ dự báo; (3) Biến động di dân.

– Điều kiện:

Điều kiện để áp dụng phương pháp là quá trình tái sản xuất dân số phải ổn định, chế độ tái sản xuất dân số coi như không thay đổi trong suốt thời kì dự báo với mức sinh, mức chế cố định.

– Ưu điểm:

+ Đáp ứng được yêu cầu của công tác dự báo ngày này với việc có thể sử dụng với hệ thống dân số đóng và mở.

+ Có thể sử dụng trong dự báo ngắn và dài hạn.

READ:  Trình bày các yếu tốc tăng trưởng kinh tế?

+ Kết quả dự báo vừa tổng thể, vừa chi tiết về cơ cấu, độ tuổi và không phụ thuộc nhiều vào số liệu gốc.

– Nhược điểm:

+ Tính chính xác của kết quả dự báo phụ thuộc vào sự hợp lý của các giả thiết liên quan đến quá trình thay đổi trong tương lai của các thành phần khác nhau tạo ra sự tăng, giảm dân số, Nếu không đáp ứng được điều kiện, giả thiết đã nêu bên trên thì kết quả dự báo sẽ có thể không chính xác.

+ Đòi hỏi sự am hiểu sâu rộng về quá trình tái sản xuất dân số, số liệu thu thập phải hết sức chi tiết và việc tính toán khá phức tạp

Nội dung liên quan

READ:  Nêu các bước của phương pháp dự báo cầu bằng kĩ thuật định tính
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]