Điều kiện, ưu nhược điểm của phương pháp thành phần trong dự báo dân số?

Mục lục nội dung

– Điều kiện:

Điều kiện để áp dụng phương pháp là quá trình tái sản xuất dân số phải ổn định, chế độ tái sản xuất dân số coi như không thay đổi trong suốt thời kì dự báo với mức sinh, mức chế cố định.

– Ưu điểm:

+ Đáp ứng được yêu cầu của công tác dự báo ngày này với việc có thể sử dụng với hệ thống dân số đóng và mở.

+ Có thể sử dụng trong dự báo ngắn và dài hạn.

+ Kết quả dự báo vừa tổng thể, vừa chi tiết về cơ cấu, độ tuổi và không phụ thuộc nhiều vào số liệu gốc.

– Nhược điểm:

+ Tính chính xác của kết quả dự báo phụ thuộc vào sự hợp lý của các giả thiết liên quan đến quá trình thay đổi trong tương lai của các thành phần khác nhau tạo ra sự tăng, giảm dân số, Nếu không đáp ứng được điều kiện, giả thiết đã nêu bên trên thì kết quả dự báo sẽ có thể không chính xác.

READ:  Nêu các bước của phương pháp dự báo cầu bằng mô hình KTL?

+ Đòi hỏi sự am hiểu sâu rộng về quá trình tái sản xuất dân số, số liệu thu thập phải hết sức chi tiết và việc tính toán khá phức tạp

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]