Nêu ý nghĩa của tháp nhu cầu Maslow trong dự báo cầu

Cấu trúc của Tháp nhu cầu có 5 tầng, trong đó, những nhu cầu con người được liệt kê theo một trật tự thứ bậc hình tháp kiểu kim tự tháp.Những nhu cầu cơ bản ở phía đáy tháp phải được thoả mãn trước khi nghĩ đến các nhu cầu cao hơn. Các nhu cầu bậc cao sẽ nảy sinh và mong muốn được thoả mãn ngày càng mãnh liệt khi tất cả các nhu cầu cơ bản ở dưới (phía đáy tháp) đã được đáp ứng đầy đủ

5 tầng trong Tháp nhu cầu của Maslow:

  • Tầng thứ nhất: Các nhu cầu về căn bản nhất là thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ, tình dục, bài tiết, thở, nghỉ ngơi.
  • Tầng thứ hai: Nhu cầu an toàn: cần có cảm giác yên tâm về an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản được đảm bảo.
  • Tầng thứ ba: Nhu cầu được giao lưu tình cảm và muốn được trong một nhóm cộng đồng nào đó, muốn có gia đình yên ấm, bạn bè thân hữu tin cậy.
  • Tầng thứ tư: Nhu cầu được quý trọng, kính mến được tin tưởng.
  • Tẩng thứ năm: Nhu cầu về tự thể hiện bản thân, muốn sáng tạo, được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn mình, có được và được công nhận là thành đạt.
READ:  Trình bày các phương pháp dự báo cầu thị trường

Việc nghiên cứu tháp Maslow sẽ giúp chúng ta thấy được thứ tự ưu tiên trong tiêu dùng của con người ứng với trình độ phát triển của mỗi xã hội nhất định. Việc nhày giúp các nhà hoạch định có thể dự báo được nhu cầu của xã hội và xu hướng tiêu dùng về những hàng hóa ứng với mỗi tầng tháp. Qua đó có thể sản xuất lượng tương ứng để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày nhu cầu tiêu dùng của xã hội, các nhân tố ảnh hưởng, phương pháp tính toán và dự báo
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]