Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị và ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( từ 1954 đến 1975) quân dân hai miền Nam-Bắc đã giành đuợc những thắng lợi nào có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị và ngoại giao?

– Trong giai đoạn (1954 – 1960): Mở đầu bằng phong trào Đồng khởi đã phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, làm lung lay chính quyến Ngô Đình Diêm, làm phá sản chiến lược “ Chiến tranh một phía” của Ai Xen Hao. Sự thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ( ngày 20/12/1960). Đoàn kết và lãnh đạo nhân dân chống Mỹ – Ngụy.

– Trong giai đoạn (1961 – 1965 ): Quân dân Miền Nam đánh bại chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ với các thắng lợi tiêu biểu như: Chiến thắng Ấp Bắc ( 2/1/1963 ), Đông xuân 1964 – 1965, Chống chiến dịch dồn dân lập ấp, phá ấp chiến lược.

– Trong giai đoạn (1965 – 1968 ): Nhân dân hai miền trực tiếp đánh Mỹ, nhân dân miền Nam đánh bại chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” với những chiến thắng tiêu biểu như trận Vạn Tường – Đập tan cuộc hành quân thí điểm chiến dịch “ Tìm diệt” của Mỹ ( tháng 8/1965). Đập tan hai cuộc phản công chiến lược hai mùa khô 1965 –1966 và 1966 – 1967 của Mỹ.Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968. Nhân dân miền Bắc đánh bại kế hoạch chiến tranh phá hoại miền Bắc, buộc Mỹ phải xuống thang tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, trở lại bàn đàm phán tại Pa Ri.( 1/11/1968).

READ:  Động cơ nào thôi thúc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước? Con đường đi tìm đường cứu nước của Bác khác với con đường của lớp người đi trước như thế nào?

– Trong giai đoạn (1969 – 1973 ): Quân dân hai miền NB,phối hợp với quân dân Lào. Căm Pu Chia đánh bại chiến lược “ Việt Nam hóa và Đông dương hóa chiến tranh” của Mỹ, với những thắng lợi tiêu biểu như: Ngày 6/6/1969 thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa MN Việt Nam; Ngày 24/4/1970 hội nghị lãnh đạo cao cấp ba nước Đông dương họp ký cam kết cùng nhau chống Mỹ; Cuộc tiến công chién lược năm 1972, đánh bại cuộc hành quân “ Lam sơ 719 của Mỹ ở đường 9 Nam Lào; Trận “ ĐBP trên không”; Ngày 27/1/1973 Hiệp định Pa Ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

– Trong giai đoạn (1973 – 1975): Đánh bại chiến dịch “ Tràn ngập lãnh thổ” của địch, tiến lên đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ, mở đầu bằng chiến thắng ở Phước Long đến kết thúc bằng cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.