Tổng hợp câu hỏi tự luận Marketing căn bản

Dưới đây là tổng hợp tài liệu câu hỏi tự luận ôn tập Môn Marketing căn bản, các câu hỏi bao gồm tự luận và trắc nghiệm. Kèm theo các câu hỏi là các hướng dẫn trả lời giúp bạn ôn luyện và kiểm tra lại kiến trức môn học Marketing để chuẩn bị cho kỳ thi.

Marketing căn bản học gì?

Marketing căn bản là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về marketing, ảnh hưởng của marketing trong doanh nghiệp, xu hướng của tiếp thị trong xu thế toàn cầu hóa, môi trường và thông tin về marketing. Nắm được kiến thức môn học sinh viên có thể phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị hàng hóa trên thị trường, phân tích các đặc tính và hành vi của khách hàng.

Môn học Marketing căn bản còn giúp nắm bắt được 4 phối thức trong hoạch định, tổ chức và thực hiện một chiến lược marketing hỗn hợp (Marketing Mix): chiến lược phát triển sản phẩm (Product), chiến lược định giá sản phẩm (Price), chiến lược phân phối (Place), chiến lược chiêu thị (Promotion).

Tổng hợp tài liệu ôn thi Marketing căn bản
câu hỏi tự luận Marketing căn bản

Mục tiêu hiểu và vận dụng kiến thức về marketing một cách linh hoạt vào các hoạt động marketing thực tế của doanh nghiệp trong kinh doanh, cụ thể là:

  • Xác định và phân tích những câu hỏi cơ bản nhất của một doanh nghiệp: khách hàng, thị trường và sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào so với đối thủ cạnh tranh.
  • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện một chiến lược marketing hỗn hợp (có thể chọn một trong những mục tiêu của chiến lược để thực hiện).
  • Phân tích và trình bày những ý tưởng marketing trong những bài tập tình huống theo nhóm.
READ:  Môn học Đấu thầu quốc tế học gì?

Các câu hỏi tự luận Marketing căn bản có đáp án

READ:  Kinh tế chính trị tư sản cổ điển là gì?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]