Trong hồ sơ dự thầu nhà thầu cung cấp những thông tin mà bên mời thầu không yêu cầu?

Luật pháp không quy định về việc các nhà thầu cung cấp những thông tin mà bên mời thầu không yêu cầu.

Việc xử lý trong những trường hợp này tùy thuộc vào bộ hồ sơ mời thầu.

– Nếu bộ hồ sơ cho phép nhà thầu đưa vào các thông tin liên quan khác ngoài những thông tin đã được yêu cầu trong bộ hồ sơ dự thầu thì khi đánh giá bên mời thầu phải xem xét và chấm điểm cho các thông tin này.

– Tuy nhiên, khi hồ sơ không đề cập đến vấn đề này thì bên mời thầu phải xem xét và tỉnh táo để đánh giá do đôi khi các nhà thầu vì muốn gây ấn tượng với bên mời thầu mà cung cấp những thông tin thừa mà hồ sơ mời thầu không yêu cầu, thường là những thông tin thể hiện năng lực, kinh nghiệm vượt trội của mình.

READ:  Tại sao phải quản lý hoạt động đấu thầu quốc tế?

Đây được xem như một cái bẫy do nhà thầu đặt ra khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Vì vậy, những người có trách nhiệm đánh giá hồ sơ dự thầu của bên mời thầu cần phải tỉnh táo, không để bị ảnh hưởng bởi những thông tin thừa được cung cấp, không quy nó vào những thông tin cần được xem xét và đánh giá khi tiến hành chấm điểm hồ sơ nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng cho các nhà thầu nộp hồ sơ theo đúng yêu cầu khác.

Nội dung liên quan

READ:  Sử dụng các nguồn vốn ODA thì áp dụng các quy định về đấu thầu quốc tế nêu ra tại Luật Việt Nam như thế nào?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]