Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành nhưng cấp xã vẫn chưa nhận được Quyết định để niêm yết theo quy định?

Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết các thủ tục hành chính. Nếu sau khi ký ban hành và công bố, cấp tỉnh chậm phát hành Quyết định này đến cấp xã thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ niêm yết các thủ tục hành chính và cấp xã sẽ không đạt điểm tối đa đối với nội dung “Thủ tục hành chính được niêm yết công khai kịp thời theo quy định”. Xin hỏi, việc chấm điểm đối với nội dung này khi Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành nhưng cấp xã vẫn chưa nhận được Quyết định để niêm yết theo quy định?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP, nội dung 2 của Chỉ tiêu 1 về “Công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính” chỉ đạt được điểm số tối đa khi thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính đúng ngày Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.

READ:  Xin hỏi, dựa vào văn bản, quy định nào để xác định kết quả thực hiện Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn?

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư số 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì việc niêm yết công khai thủ tục hành chính phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được niêm yết đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành; không niêm yết các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành.

Như vậy, về nguyên tắc, việc thực hiện niêm yết thủ tục hành chính của cấp xã bị chậm vì lý do cấp tỉnh phát hành chậm Quyết định công bố thủ tục hành chính vẫn không được cho điểm tối đa. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc đánh giá tổng thể các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã cần tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với cấp huyện, cấp tỉnh về việc phát hành Quyết định công bố thủ tục hành chính để không làm ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã; tạo cơ sở cho cấp xã phấn đấu đạt điểm tối đa trong công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính theo quy định.

READ:  Không được chấm điểm đối với nội dung “Không để xảy ra trọng án trên địa bàn cấp xã”?

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần có giải pháp để khắc phục thực trạng này như: Đăng tải toàn văn Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để cấp xã biết và niêm yết…

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]